Żegnamy wieloletniego Prezesa OSP Stawiski dh Henryka Gawrych

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha Henryka Gawrych.

4 listopada br. odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Henryka Gawrych w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach. W jego ostatniej drodze towarzyszyli mu druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach oraz strażacy z okolicznych jednostek na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Stawiskach dh. Krzysztofem Rafałowskim oraz Członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Agnieszką Rutkowską. Śp. Henryka Gawrych żegnali również najbliższa rodzina, przyjaciele oraz znajomi.

 

Druh Henryk Gawrych był wieloletnim Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach. Funkcję tą pełnił przez 27 lat, począwszy od 1967r. do 1994r. Był również długoletnim członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Był inicjatorem wielu zamierzeń i inwestycji. Dzięki jego zaangażowaniu w 1989r. OSP Stawiski otrzymała Jelcza 05 GBM, następnie w 1992r. kolejny samochód – Jelcza, tzw. tysiącznika. Systematycznie też poprawiał wyposażenie jednostki w sprzęt ratowniczy.

Z inicjatywy śp. druha Henryka Gawrych, 25 maja 1975r., nadano pierwszy w historii naszej jednostki sztandar, ufundowany przez mieszkańców w dowód uznania i bezinteresowności w ratowaniu życia i mienia ludzkiego.

Za swoje zasługi dla ochrony przeciwpożarowej został uhonorowany Odznaką „Strażak Wzorowy”, brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” oraz najwyższym odznaczeniem „Złotym Znakiem Związku”, nadawanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu druh Henryk Gawrych sprawił, że Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach stała się prężną i liczącą się jednostką w systemie bezpieczeństwa gminy Stawiski.

Druhu Prezesie, druhowie strażacy dziękują Ci za trudy i wysiłki w służbie pożarniczej.

Cześć Twej Pamięci!

 

 
       
 

Pożegnaliśmy Śp. Tadeusza Bikowskiego

31 października br. pożegnaliśmy druha Tadeusza Bikowskiego, który odszedł w wieku 64 lat.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie na czele z st. kpt. Lechem Kowalczykiem, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku i Grabowie, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Stawiski wraz z okolicznymi, gminnymi jednostkami OSP na czele Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Stawiskach dh. Krzysztofem Rafałowskim oraz Członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Agnieszką Rutkowską.
Śp. Tadeusza Bikowskiego żegnali również: rodzina, znajomi oraz Mieszkańcy Gminy Stawiski.

W ostatnim pożegnaniu dh Agnieszka Rutkowska powiedziała między innymi: (…) Stryja, bo tak go wszyscy o nim mówiliśmy, to człowiek który zawsze był pełen radości i zadowolenia z tego co czynił i co miał. Jego pasją, z którą wytrwał prawie pięćdziesiąt lat, była służba w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach. Jako młody chłopak wstąpił w szeregi OSP Stawiski i od tej pory związał się z nią na całe życie. (…)

 

  

 Za swoje zasługi dla ochrony przeciwpożarowej był wielokrotnie nagradzany. Między innymi odznaczony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Otrzymał również brązowy, srebrny i dwukrotnie złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadawany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

 Był również członkiem Zarządu OSP KSRG Stawiski, Członkiem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, a także wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

W swojej pracy miał nie tylko dobry kontakt z kolegami, koleżankami z Urzędu, ale również z uczniami młodzieżą, którą przez wiele lat dowoził do szkół i przedszkola w Stawiskach.

Druh Tadeusz Bikowski odchodził w towarzystwie pochylonych sztandarów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sztandaru Urzędu Miejskiego w Stawiskach. Syreny strażackie dały znak, że druh Tadeusz rozpoczął nowy etap. Swoją strażacką powinność, w myśl hasła: "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, będzie realizował podczas wiecznej służby u boku św. Floriana.

Cześć Jego pamięci!

 
       
 

Czas smutnego pożegnania… żegnamy druha Pawła Piotra Konrad

28 września br. pożegnaliśmy druha Pawła Piotra Konrad.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach, na czele z Członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druhną Agnieszką Rutkowską, znajomi i przyjaciele.

 

Druh Paweł Konrad przez blisko 20 lat aktywnie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach, od początku lat siedemdziesiątych aż do momentu wyjazdu poza granice naszego kraju. Zawsze wierny i świadom misji bycia strażakiem, brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych ratując z oddaniem życie i mienie ludzkie. Wszystko w imię hasła: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”…

Odejściu na wieczną służbę u św. Floriana, druhowi Pawłowi Piotrowi Konrad, towarzyszył pochylony sztandar OSP KSRG Stawiski oraz dźwięk syren strażackich.

 
       

 

Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stawiski

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach otrzymała fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego. Zakup pojazdu o wartości prawie 612.000,00 zł został sfinansowany z kilku źródeł:

  • od Komendanta Głównego PSP (200.000,00 zł);

  • z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego (150.000,00 zł);

  • z Województwa Podlaskiego (8.000,00 zł);

  • z funduszy Lasów Państwowych w wysokości (50.000,00 zł);

  • z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (50.000,00 zł);

  • z budżetu Gminy Stawiski (154.000,00 zł).

Pozyskanie nowego samochodu było możliwe dzięki staraniom Władz Gminy Stawiski oraz Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach.

 

 

 
       
 

           Gminne Obchody Dnia Strażaka 2015

 Strażacy Gminy Stawiski, jak co roku o tej porze, świętowali swój dzień. Ochotnicy z terenu gminy Stawiski uroczyście obchodzili Dzień Strażaka 2 maja w Karwowie. Tym razem obchody były połączone z poświęceniem boiska oraz samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwowie.

Tradycyjnie uroczystości gminne rozpoczęły się zbiórką Jednostek oraz złożeniem meldunku przez Dowódcę Uroczystości dh Remigiusza Bikowskiego dla Prezesa Zarządu M-G ZOSP RP w Stawiskach dh Krzysztofa Rafałowskiego.

 

Następnie została odprawiona polowa Msza święta w intencji strażaków celebrowana przez Proboszcza Parafii w Stawiskach ks. kan. Wojciecha Turowskiego. Po nabożeństwie odbyły się dalsze uroczystości. Wręczone zostały odznaczenia i medale zasłużonym druhom. Złożone zostały podziękowania strażakom za ich trudną i nierzadko niebezpieczną służbę na rzecz lokalnej społeczności.

W obchodach uczestniczyli m.in.: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysław Bagiński, Komendant Powiatowy PSP w Kolnie st. kpt. Lech Kowalczyk; Członkowie Zarządów ZOSP RP: Wojewódzkiego dh Agnieszka Rutkowska oraz Prezes Powiatowego dh Henryk Duda; Przedstawiciele samorządowe Powiatu Kolneńskiego ze Starostą Kolneńskim Stanisławem Wiszowatym na czele; Radni Rady Miejskiej w Stawiskach z Przewodniczącym Józefem Zalewskim na czele; przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy.

Składamy serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich służbę, za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, jednocześnie życząc wielu sukcesów, satysfakcji w pracy, a przede wszystkim dużo zdrowia i sil na wykonywanie tej trudnej, wymagającej sprawności służby!

Żródło: www.stawiski.pl

 

 
       
 

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

        W niedzielę 26 kwietnia strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w pielgrzymce, która odbywa się co pięć lat. Na Jasną Górę przybyły rzesze członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie orkiestr dętych OSP, słuchacze szkół pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej, strażacy zakładowych straży pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

Wystawiono blisko 3 tysiące pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniło 130 orkiestr i 40 chórów śpiewaczych. Łacznie zebrało się na jasnej Górze około 100 tys.  strażaków. Tą bardzo liczną grupę wsparła delegacja druhów OSP  w gminy Stawiski. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

 

 

Miło nam poinformować, iż Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach pozyskał fundusze na urządzenie siłowni plenerowej.

Siłownia powstała na placu przy remizie OSP Stawiski. Zadanie było możliwe do zrealizowania dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z dwóch źródeł: ze środków PROW 2007-2013 z zakresu małych projektów (za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”) oraz z budżetu Gminy Stawiski.

 

Siłownia „pod chmurką” obejmuje 8 urządzeń. Jest dobrym sposobem do prowadzenia aktywnego, zdrowego trybu życia. Z urządzeń rekreacyjnych mogą korzystać zarówno bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i ci, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tego typu urządzeń. Fitness „pod chmurką” przeznaczony jest dla wszystkich, niezależnie od wieku (osoby poniżej 14 roku życia pod opieką dorosłych).

Aby korzystać z siłowni w Stawiskach należy przestrzegać jej regulaminu.      

 Serdecznie zapraszamy do ćwiczeń.

 

 
 

Dnia 20 grudnia 2013 o godzinie 18 w remizie OSP Stawiski odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Zgodnie z tradycją wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

 

 
  Nowa oferta sieci komórkowej dla strażaków OSP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i firma Orange opracowały specjalną ofertę telefonii komórkowej dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Członkowie OSP mogą dokonywać zakupu usług, używając specjalnych kodów przypisanych do każdej OSP.

Kody zamieszczone są na poziomie Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP „Systemie OSP” w zakładce „kody do Orange”.  Udostępniane one będą przez Zarządy Oddziałów Gminnych ZOSP RP.  Kliknij by dowiedzieć się >> więcej

 
       

 
 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

W dniu 5 grudnia członek naszej jednostki dh Agnieszka Rutkowska uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. Tematem spotkania było:

I      1.      Informacja o sytuacji pożarowej województwa i szkoleniach funkcyjnych w OSP.

       2.      Założenia do przeprowadzenia kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP.

       3.      Funkcjonowanie struktur powiatowych Związku OSP RP w zakresie działalności statutowej w powiecie bielskopodlaskim.

       4.      Informacja o realizacji imprez programowych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w 2013r.

       5.      Przyjęcie propozycji projektów planów pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego Prezydium na rok 2014.

       6.      Przedstawienie planów pracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Kalendarz imprez na 2014r.

       7.      Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.

  

W posiedzeniu, poza członkami Zarządu, uczestniczyli m.in.: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wincenty Korycki, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Sobolewski, ks. Ks. Ihumen Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk), ks. Wojciech Ejsmont, st. kpt. Lech Kowalczyk – Komendant Powiatowy PSP w Kolnie oraz pozostali Komendanci Powiatowi/Miejscy Państwowej Straży Pożarnej  województwa podlaskiego, prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP województwa podlaskiego, w tym Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie dh Henryk Duda oraz druhna Lucyna Golonko - dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku.

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu otworzył i prowadził Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku dh Jan Gradkowski .

Po części roboczej Wszyscy uczestnicy udali się na wspólne spotkanie opłatkowe, które uświetnił występ Zespołu z Topczewa, gdzie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej tego dnia obradował Zarząd.

 
       

 
 

Gminne obchody Dnia Strażaka

Strażacy ochotnicy z Jednostki OSP Stawiski uroczyście obchodzili Dzień Strażaka podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w dniu 03 maja 2012 roku.

Gminne Obchody Dnia Strażaka zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Stawiskach. Tym razem gospodarzem strażackiego święta były Ochotnicze Straże Pożarne w: Dzierzbi, Porytem, Wilczewie.

 

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką o godz. 10.30 przy remizie OSP w Wilczewie, w której oprócz strażaków z naszej jednostki uczestniczyli strażacy pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Stawiski. Dowódca uroczystości Komendant Miejsko-Gminny Remigiusz Bikowski złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Stawiskach Markowi Waszkiewiczowi, po czym nastąpił przegląd jednostek.

Następnie kolumna wozów strażackich przejechała do remizy OSP w Porytem, skąd strażacy przemaszerowali do kościoła parafialnego pw. Świętego Wojciecha w Porytem. Hymn strażacki „Rycerze Floriana” rozpoczął Mszę świętą w intencji strażaków, celebrowaną przez Kapelana Gminnego ks. Janusza Mariana Kotowskiego – proboszcza parafii w Porytem. Na koniec liturgii okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście oraz Prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Stawiskach i jednocześnie Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz.   

Uroczystość obchodów Dnia Strażaka zaszczycili swoją obecnością: Radny Województwa Podlaskiego Mieczysław Bagiński, Komendant Powiatowy PSP w Kolnie st. kpt. Lech Kowalczyk, Wójt Gminy Mały Płock, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małym Płocku Józef Dymerski, Radni Rady Miejskiej w Stawiskach z Przewodniczącą Barbarą Rzadką na czele.

 

 

 

19 kwietnia 2012r. w wieku 62 lat zmarł Tadeusz Niksa, urodzony 30 listopada 1950r. w Stawiskach.

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach druh Tadeusz Niksa służył od 1992 roku. Przez 18 lat  (1994 – 2011) pełnił funkcję Sekretarza Zarządu naszej jednostki. Za swoje zasługi dla ochrony przeciwpożarowej został uhonorowany Odznaką "Strażak Wzorowy" oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa".

Jego pogrzeb odbył się 21 kwietnia w Stawiskach i zgromadził tłumy mieszkańców, znajomych, druhów OSP. Mszy świętej pogrzebowej z udziałem Pocztu Sztandarowego OSP Stawiski sprawowanej w koncelebrze przez dwóch kapłanów przewodniczył ks. kan. Tadeusz Podbielski.

Prezes OSP Stawiski dh Agnieszka Rutkowska żegnając dh Tadeusza Niksę w imieniu wszystkich członków jednostki powiedziała miedzy innymi:

„(…) Żegnamy dzisiaj naszego druha Tadeusza Niksę. (…)

Śmierć przyjaciela, a tak właśnie możemy o nim powiedzieć, to zawsze ból i wzruszenie. (…)

            Nasz serdeczny Kolega druh Tadeusz był dla wielu wzorem dobroci i życzliwości. Był człowiekiem skromnym, przez co zyskał sobie duży szacunek w naszej społeczności.

(…)

Dziękujemy Ci druhu Tadeuszu, że byłeś z nami. Dziękujemy Ci za Twoją postawę życzliwości, koleżeństwa i pomocy.

Druhu Tadeuszu, niech Stwórca tego świata obdarzy Cię łaską zbawienia za Twoją ziemską służbę Bogu na chwałę, ludziom na ratunek! Niech pozwoli Ci pełnić teraz strażacką służbę, u boku Świętego Floriana!

Druhu Tadeuszu niech ta nasza stawiskowska ziemia czule Cię otuli!”

Cześć Jego pamięci!

 

 
       

 

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 16 marca 2012 roku w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.
W dorocznym zebraniu sprawozdawczym wzięło udział 35 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Komendant Powiatowy PSP st. kpt Lech Kowalczyk oraz Kapelan Gminny OSP ks. Janusz Kotowski. Zebraniu przewodniczyła Prezes OSP Stawiski Agnieszka Rutkowska. W sprawozdaniu Prezes Agnieszka Rutkowska podkreśliła zaangażowanie straży, która stanowi jedną z najprężniej działających jednostek OSP na terenie województwa podlaskiego. Miniony rok obfitował w wydarzenia z udziałem straży: „Dzień Strażaka”, Akcja „Polska biega”, „Piknik nad Zalewem”, Obchody Dnia Niepodległości, Święto Kukurydzy w Rostkach, Festyn „7 gmin w Jednej Krainie” w Małym Płocku.

Straż to jednak przede wszystkim akcje ratownicze. W 2011 roku strażacy z OSP w Stawiskach uczestniczyli w 112 akcjach niosąc pomoc mieszkańcom całego regionu. Obecnie jednostka w Stawiskach liczy 48 czynnych strażaków, 8 strażaków honorowych oraz 1 wspierający.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe a także wnioski komisji rewizyjnej. Część oficjalną zebrania zamknęła seria głosowań nad sprawozdaniami: finansowym, komisji rewizyjnej oraz uchwał i wniosków.

Walne Zebrane nadało status członka honorowego następującym druhom:  dh Jerzy Bielawski, dh Kazimierz Żochowski, dh Wiesław Górecki, dh Sylwester Dardziński, dh Tadeusz Niksa.

 
 

 

 

Spotkanie opłatkowe 2011

22 grudnia o godzinie 18 w budynku GOKiS-u w Stawiskach odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W tym roku w spotkaniu uczestniczyli strażacy z OSP w Stawiskach, Burmistrz Miasta i Gminy Stawiski Marek Waszkiewicz, Komendant Powiatowy  PSP w Kolnie kpt. Lech Kowalczyk, ks. prob. Tadeusz Podbielski, Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Rzadka.  Zgodnie z tradycją wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło wszystkich w nastrój nadchodzących świąt.

Bardzo miłym akcentem było wręczenie Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza druhowi Józefowi Steczkowskiemu w uznaniu szczególnych zasług w rozwoju i umacniania Związku OSP.

 

 
 

Strażacy ze Stawisk znowu w akcji

            W samo południe 1 września 2011 roku, w centrum Stawisk, na drodze krajowej nr 61, samochód osobowy zderzył się z ciężarowym, który wpadł na chodnik i uderzył w dom! Cud, że nikt nie zginął. Do akcji natychmiast przystąpili strażacy ze Stawisk. Wspierani przez strażaków zawodowych z Kolna, szybko uporali się z wyciekiem substancji, która rozlała się po jezdni. 

Znowu okazało się, że droga nr 61, nazywana drogą śmierci, niezmiennie należy do najbardziej niebezpiecznych w kraju.    

 
       

 
 

Laury w stolicy dla OSP w Stawiskach

            W obecności licznych uczestników ogólnopolskiej Konferencji pt. „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych  w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach jako jedyna w województwie podlaskim, została szczególnie wyróżniona. Na okolicznościowym grawerze, podpisanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Wiesława B. Leśniakiewicza oraz Przewodniczącą Poselskiego Zespołu Strażaków Krystynę Skowrońską, czytamy: „Z wielką satysfakcją składamy słowa najwyższego uznania i podziękowania za zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych w latach 2007 – 2010. Wielkie Druhów poświęcenie, wysiłek i profesjonalizm są dowodem na to, że Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy zdaje egzamin na każdym szczeblu jego funkcjonowania”. 

            Podziękowania odbierał delegat na warszawską konferencję druh Zdzisław Piekarski, członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach.

            Takie wyrazy uznania to wielka satysfakcja dla naszej OSP, które jeszcze bardziej mobilizują nas do pracy. Ale to również wielkie wyróżnienie dla całych Stawisk, bo przecież jesteśmy jedną wspólnotą!  

 
 
 

GMINNE OBCHODY DANIA STRAŻAKA

Jak strażacy w całej Polsce, także druhowie z gminy Stawiski obchodzili swoje święto, tradycyjnie przypadające w uroczystość Świętego Floriana. Organizatorami tegorocznych obchodów było OSP w Stawiskach. Rozpoczęły się one zbiórką straży z gminy przy naszej remizie. Stąd wszystkie delegacje, przemaszerowały do Kościała Parafialnego w Stawiskach by uczestniczyć we mszy świętej. Po zakończonej liturgii przybyłe na uroczystość jednostki wróciły pod budynek remizy OSP w Stawiskach. Życzenia wytrwałości w pełnionej służbie wszystkim strażakom złożył Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz. Głos zabrali również: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie kpt. Lech Kowalczyk, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Stawiskach Marek Sobociński.

Obchody Dnia Strażaka w Polsce mają szczególną wymowę. Wciąż przypominają nie tylko o istnieniu organizacji strażaków ochotników, która przetrwała najróżniejsze dziejowe zawieruchy w naszej narodowej historii, ale także ideę, wypisaną na strażackich sztandarach: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Ratunek zawsze bezinteresowny, z narażeniem życia. 

Obchody Dnia Strażaka to zawsze okazja nie tylko do wspomnień; także do gratulacji, życzeń, podziękowań, odznaczeń i wyróżnień.

Fotoreportaż z Gminnych obchodów Dnia Strażaka zobaczyć można w galerii.

 

 
 

 

Zapobiegamy pożarom. Z głową!

 8 kwietnia 2011 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach była gospodarzem eliminacji gminnych kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, zorganizowanych przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza.

Dwanaścioro uczniów Szkół Podstawowych w Porytem i Stawiskach oraz Gimnazjum w Stawiskach najpierw zmagało się z pisemnym testem. Po wielkich emocjach trzeba było odpocząć. Z przyjemnością więc nasi zawodnicy zwiedzali strażnicę i  oglądali nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Oprowadzał ich sam Naczelnik OSP Remigiusz Bikowski. Kto wie, czy właśnie dzisiaj nie „zapaliła się” w młodych gościach chęć do służby pożarniczej? Świadczyły o tym m.in. zadawane pytania. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyniknie! Tymczasem strażacy z OSP w Stawiskach życzą zwycięzcom eliminacji gminnych Turnieju powodzenia w eliminacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych! 

 
 
    Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W piątek 18 marca 2011r. w remizie OSP Stawiski odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Uroczyste spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie Kpt Lech Kowalczyk. Wśród gości był również ks. Janusz Kotowski – Kapelan Gminny OSP i Marek Sobociński – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Stawiskach. >>więcej

 
 

 

VI Zawody Sportowo-Pożarnicze.

 W dniu 26 września 2010r. o godz. 10oo na Stadionie Miejskim w Kolnie rozpoczęły się VI Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP z powiatu kolneńskiego. Udział w nich wzięło łącznie 14 drużyn OSP, w tym 10 drużyn z grupy "A", 1 drużyna z grupy "C" oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopcy. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Kolnie, a sędzią głównym był kpt. Daniel Lewczuk z KPPSP w Grajewie. Pozostali członkowie komisji: asp.sztab. Zyskowski Marek, asp.sztab. Kozłowski Zbigniew, st.asp. Zaborowski Zdzisław, asp. Lenda Arkadiusz. >>więcej

 
 

  Ach co to był za ślub !

        Z dniem 21.08.2010r. upłynęło życie kawalerskie dh. Jarosława Laskowskiego.
Strażacy z OSP Stawiski towarzyszyli mu w drodze do ołtarza.
Życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.

 
 

  Nie mówimy żegnaj lecz dowidzenia...

 

W Kościele Parafialnym w Stawiskach, w minioną niedzielę, odbyła się uroczystość pożegnania ks. kan. Mieczysława Gołaszewskiego, honorowego członka naszej jednostki, który z dniem 25 sierpnia 2010 roku przechodzi na emeryturę. 

W obecności biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka, Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza i bardzo licznie zebranych mieszkańców, odprawił tu swoją ostatnią mszę świętą jako proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego. Funkcję tę sprawował niemal 20 lat…

Delegacja OSP w Stawiskach podczas tej uroczystości przekazała strażacki toporek, który jest nie tylko pamiątką honorowej służby. Toporek ma przypominać księdzu Proboszczowi także, że na pomoc strażaków ze Stawisk zawsze może liczyć, o czym zapewniła Prezes OSP Agnieszka Rutkowska, dziękując za wsparcie i zaangażowanie w działalność jednostki.

 
 
 

Świętowaliśmy 105 lat …

105 lat ma Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w sobotę, 10 lipca 2010 roku. Świętowali z nami liczni goście >>czytaj

 
 
 

Naczelny Rabin Polski w naszej OSP

            W Stawiskach, w środę, 12 maja 2010 roku, po raz drugi gościł Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Z Burmistrzem Stawisk Markiem Waszkiewiczem omawiał ciąg dalszy zamierzeń, dotyczących  ogrodzenia i zabezpieczenia żydowskiego cmentarza, od pokoleń nazywanego przez mieszkańców „mogiłkami”. >>czytaj

 
 

  Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

          9 maja 2010 w Kolnie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w których uczestniczyli druhowie z naszej jednostki. Zapraszamy do galerii zdjęć na fotoreportaż z tej uroczystości

 
 
 

„Polska biega”…

          Kolejna ogólnopolska akcja „Polska biega” w Stawiskach za nami. 08 maja nad Zalewem w Stawiskach były sportowe emocje, była wspaniała atmosfera relaksu i zabawy dla małych i dużych. Wszystko dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, do których należą także nasi strażacy. Podczas biegowych zmagań nad Zalewem widoczni byliśmy z prezentacją sprzętu ratowniczego Holmatro. Ale nasi mają druhowie mają również swoje zasługi w organizacji całej imprezy.

Naszym niezawodnym druhom z całego serca dziękujemy!   

 
 
  Gminne obchody Dnia Strażaka
 

Jak strażacy w całej Polsce, także druhowie z gminy Stawiski obchodzili swoje święto, tradycyjnie przypadające w uroczystość Świętego Floriana. Organizatorami tegorocznych obchodów były OSP w Jurcu Włościańskim i Wysokim Małym. >>czytaj

 
 

      

  VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

24.04. Częstochowa  50 tysięcy osób, w tym druhowie z OSP z gminy Stawiski wzięło w sobotę udział w 6 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasnej Górze. Za opiekę nad ich służbą dziękowali zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy >>czytaj

 
 
  11 kwietnia 2010 druhowie z naszej jednostki uczestniczyli we mszy świętej, która odbyła się kościele parafialnym w Stawiskach  w intencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastrofy rządowego samolotu na lotnisku w Smoleńsku oraz 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II.  

 
 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe 2009”

Dnia 22 grudnia o godzinie 18 w remizie OSP Stawiski odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W tym roku w spotkaniu uczestniczyli strażacy z naszej OSP, Burmistrz Miasta i Gminy Stawiski Marek Waszkiewicz, Komendant Powiatowy  PSP w Kolnie kpt. Lech Kowalczyk, ks. prob. Mieczysław Gołaszewski, ks. Stanisław Kućmierowski,  radny Józef Rudzki oraz przyjaciel naszej jednostki Stanisław Konopka. Spotkanie rozpoczęła prezes OSP Agnieszka Rutkowska. Zgodnie z tradycją wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło wszystkich w nastrój nadchodzących świąt.

 
 
                              

Najlepsi w Podlaskim”

Zakończył się Plebiscyt Gazety Współczesnej „Strażak Roku 2009”. W kategorii „Jednostka Roku 2009” wystartowało 18 jednostek ochotniczych straży pożarnych, co nie przeszkodziło Stawiskom... >>czytaj

 
 

  11 listopada druhowie naszej jednostki uczestniczyli w 91 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

 
 

 

28 czerwca po 35 latach służby w OSP Stawiski w swoją ostatnią drogę wyruszył Ś.P. druh Andrzej Grabowski. Swą postawą i pracą zapisał karty w pamięci OSP.

Niech spoczywa w pokoju.

 
 
 

Ach co to był za ślub !!!

 
 
 

10 czerwca delegacja OSP z miasta i gminy Stawiski uczestniczyła w obchodach 10 rocznicy wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Drohiczynie. Wspólnie z delegacjami OSP z całego województwa podlaskiego uczestniczyliśmy w uroczystości Błogosławieństwa  Krzyża Papieskiego i Kopca Pamięci Podlasia

 

 

Obchody Dnia Strażaka - Zambrów 2009