Świętowaliśmy 105 lat …

 105 lat ma Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w sobotę, 10 lipca 2010 roku. Świętowali z nami liczni goście, m.in. Poseł Kazimierz Gwiazdowski, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunem, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jan Gradkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie kpt. Lech Kowalczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie nadkom. Sylwester Chojnowski, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzbi, Karwowie, Michnach-Tafiłach, Jurcu Włościańskim, przedstawiciele samorządów powiatu kolneńskiego, Mieszkańcy Stawisk oraz goście z Litwy na czele z Komendantem Wojewódzkim Straży w  Mariampolu płk Vidasem Barauskas oraz oficerami tej jednostki.

Zgodnie z tradycją, obchody jubileuszowe rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Stawiskach. W homilii, proboszcz ks. kan. Mieczysław Gołaszewski zwrócił uwagę m.in. na coraz powszechniejsze zjawisko powracania do genealogicznych korzeni. Powiedział: „Ludzie zbierają dokumenty, pamiątki rodzinne. To piękne, że chcemy być zakorzenieni; że chcemy mieć świadomość, że nie od dzisiaj tutaj jesteśmy. 105 lat to czas odległy, ale tak samo ważny. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie na tę uroczystość. Za przyczyną Świętego Floriana, patrona strażaków, będziemy prosić Pana Boga o błogosławieństwo dla nich, dla władz państwowych i lokalnych, aby nieustannie dostrzegały potrzebę unowocześniania straży wobec zmieniającego się świata; aby były dla strażaków wsparciem. To także świadectwo dawane młodym w dostrzeganiu ludzi, którzy z własnej woli podejmują się zadań służenia innym. Dołączmy te modlitwy do bukietu naszych kwiatów”.

Część oficjalna jubileuszowej uroczystości, pod dowództwem Naczelnika OSP w Stawiskach Remigiusza Bikowskiego, odbyła się na placu przy strażnicy. Po ceremoniale powitania i hymnie państwowym, druhowie Tomasz Bikowski i Grzegorz Chiliński przedstawili najważniejsze fakty z historii naszej OSP. Jej utworzenie w 1904 roku potwierdzają dokumenty, znajdujące się dzisiaj w Archiwum Państwowym w Białymstoku. Niestety, nie udało się ustalić założycieli i składu pierwszego zarządu. Wiadomo za to, że w latach dwudziestych i trzydziestych wstępowali do straży zarówno Polacy, jak i Żydzi, ponieważ Stawiski były miastem dwóch narodowości. Do dzisiaj w zbiorach archiwalnych OSP zachowało się w bardzo dobrym stanie 65 deklaracji członkowskich druhów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego; ich nazwiska zostały teraz odczytane. Dumą tamtej OSP była również orkiestra, prowadzona przez kapelmistrza Józefa Gąsiewskiego. Druga wojna światowa, której ofiarami stali się także druhowie ze Stawisk, nie przerwała działalności OSP zarówno podczas okupacji sowieckiej, jak i niemieckiej. Po jej zakończeniu, strażacy z wielkim poświęceniem ruszyli również do odbudowy Stawisk. Cieszyły pierwsze samochody bojowe z wojskowego demobilu, motopompa, star. W 1958 roku rozpoczęła się budowa obecnej strażnicy. Wokół OSP koncentrowało się także życie kulturalne miasta. Systematycznie poprawiało się wyposażenie w sprzęt ratowniczy. 10 czerwca 1995 roku OSP w Stawiskach, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Feliksa Deli, włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego; nie tylko ze względu na sprzęt, ale również umiejętności naszych strażaków. Ważnym wydarzeniem była też uroczystość nadania sztandaru, w roku 1998; powrócił na niego orzeł w koronie, symbol wolnej Ojczyzny. Nasza OSP zawsze była liczna; obecnie ma 61 druhów, w tym 7 honorowych. 

Jubileusz to zawsze okazja nie tylko do wspomnień; także do gratulacji, życzeń, podziękowań, odznaczeń i wyróżnień. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach Złotą Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” za szczególne zasługi dla funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa w województwie podlaskim.

Odznaczenia i wyróżnienia indywidualne otrzymali:

Ø  nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” - dh Remigiusz Bikowski i dh Tadeusz Bikowski;  

Ø  nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa - Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz, dh Marek Kamiński, dh Stanisław Łepkowski, dh Zdzisław Obrycki, dh Arkadiusz Obrycki, dh Zdzisław Piekarski, dh Robert Soliński, dh Artur Bikowski;  

Ø  nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” -  dh Grzegorz Bagiński, dh Janusz Kossewski, dh Grzegorz Krupiński, dh Mariusz Dardziński;

Ø  nadany przez Prezydium Zarządu oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” - dh Paweł Bikowski, dh Adam Jurczykowski, dh Kamil Kozłowski, dh Jarosław Laskowski, dh Mirosław Wieczorek, Józef Rudzki oraz Valdas Statkevicius, Valius Laukaitis, Audrius Kavaliauskas;

Ø  nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego Brązową Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” - dh Józef Steczkowski;

Ø  nadany przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej „Dyplom Uznania” - dh Jerzy Bielawski, dh Tadeusz Niksa, dh Adam Wyrwas;

Ø  nadaną przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie Odznakę „Strażak Wzorowy” - dh Grzegorz Chiliński, dh Andrzej Czech, dh Rafał Dobrowolski, dh Piotr Gąsiewski, dh Piotr Lubiński, dh Janusz Mierzejewski, dh Paweł Młynarczyk, dh Przemysław Niedźwiedzki, dh Iwona Niedźwiedzka, dh Grzegorz Paczoszka, dh Łukasz Sendlewski, dh Paweł Śmiarowski, dh Jacek Truszkowski, dh Jacek Wyrwas; 

Burmistrza Stawisk i Prezes OSP w Stawiskach wręczyli pamiątkowe podziękowania w uznaniu zasług, niezawodnego wsparcia oraz długoletniej działalności na rzecz OSP w Stawiskach – Członkowi honorowemu OSP w Stawiskach ks. kan. Mieczysławowi  Gołaszewskiemu, dh Henrykowi Gawrych, dh Józefowi Stanisławowi Steczkowskiemu, dh Zygmuntowi Saniewskiemu, dh Julianowi Kojro, dh Stefanowi Choińskiemu, Firmie Prywatnej „Koja” ze Stawisk i panu Józefowi Plona.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

Jubileusz to zwykle również podarunek, więc OSP w Stawiskach otrzymała prezent w postaci zestawu narzędzi hydraulicznych typu HOLMATRO do ratownictwa drogowego. Zestaw został sfinansowany przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Samorząd Województwa Podlaskiego, Państwową Straż Pożarną oraz Gminę Stawiski. Nowy sprzęt poświęcił ks. kan. Mieczysław Gołaszewski.

Był także prezent dla… gości z Litwy! OSP w Stawiskach przekazała Straży Pożarnej w Mariampolu samochód pożarniczy Jelcz 317D (cysternę). To efekt bardzo dobrej współpracy między województwem podlaskim a województwem mariampolskim, rozpoczętej w latach dziewięćdziesiątych.

Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz przyznał się do wzruszenia na widok fotografii Stawisk z początku XX wieku: z drewnianymi domami krytymi strzechą, z lampami naftowymi i świecami. Podczas przemówienia powiedział „…więc szczególnie doceniać należy tamtą decyzję sprzed 105 lat o powołaniu w mieście straży ogniowej (jak wtedy mawiano) przez sąsiadów wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego. Pierwsi kierowali się przykazaniem Jezusa „Kochaj bliźniego jak siebie samego”, drudzy przesłaniem „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”.  To idea ponadczasowa, idea bez granic.”

105 lat odmierza życie kilku ludzkich pokoleń. Każde z nich zostawiło w Stawiskach swój trwały znak, również w strażackiej służbie, niezmiennie traktowanej jako zaszczyt i honor, niezmiennie szanowanej.  Bez strażaków ochotników trudno wyobrazić sobie życie. Ale nie trudno uwierzyć, że będą tu zawsze; że zawsze można na nich liczyć. 

 

Fotoreportaż z wizyty zobaczyć można w galerii.