IV Zjazd Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Serwach