W piątek 18 marca 2011r. w remizie OSP Stawiski odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Uroczyste spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie Kpt Lech Kowalczyk. Wśród gości był również ks. Janusz Kotowski – Kapelan Gminny OSP i Marek Sobociński – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Stawiskach.

Zebranie, w którym na 57 członków uczestniczyło 34 druhów, prowadziła dh Agnieszka Rutkowska.

W 2010 roku OSP Stawiski uczestniczyła 242 razy w akcjach ratowniczych, w tym 19 razy w gaszeniu pożaru. Współorganizowała imprezy sportowe i kulturalne. W 2010 roku pozyskaliśmy 28 358,00zł, natomiast Gmina Stawiski na funkcjonowanie jednostki przeznaczyła 143.894,00zł, m. in. na paliwo, zakup wyposażenia i sprzętu, instalację odgromową na budynku remizy, ekwiwalent za udział w akcjach oraz prenumeratę Strażaka i Przeglądu Pożarniczego. W planach na 2011 rok ochotnicy z naszej jednostki przewidują m. in. pozyskanie agregatu oddymiającego, wyciągarki samochodowej, czujników bezruchu; zakup wyposażenia osobistego strażaków, udział w szkoleniach dokształcających oraz prowadzenie prewencji poprzez pogadanki i imprezy promujące bezpieczeństwo w obejściu gospodarstw domowych.

W latach 2006-2009 zrealizowano zadania:

Rok 2006

1.      Prowadzenie działalności sportowej, opierającej się na organizacji drużyny sportowej i jej udział w 6 meczach.

2.      Z dotacji KSRG zakupiono: drabinę słupkową, drabinę dwuprzęsłową, reflektory, węże tłoczone, sygnalizatory bezruchu, mundury, buty półsaperki oraz rękawice specjalne, na łączną kwotę 15.000,00zł.

3.      Z budżetu gminy Stawiski sfinansowano zakup: myjki samochodowej, mundurów strażackich, butów (półsaperki), atlas do ćwiczeń za łączną kwotę 8.137,00zł.

Rok 2007

1.      W ramach dotacji KSRG zakupiono: agregat prądotwórczy, masz oświetleniowy, zwijadło, kurtynę, ubrania koszarowe i inne wyposażenie na łączną kwotę 7.884,00zł.

2.      Współorganizowano „Piknik nad Zalewem” i Obchody Dnia Niepodległości.

3.      W listopadzie 2007r. swoją rezygnację z funkcji prezesa złożył dh Jerzy Bielawki

Rok 2008

1.      W lutym 2008r. uzupełniono skład Zarządu jednostki, natomiast w czerwcu wybrano  na nowego prezesa – dh Agnieszkę Rutkowską.

2.      Poza dotacją z KSRG jednostka pozyskała 5.000,00zł na wymianę urządzeń instalacji c.o. w garażach. Środki uzyskano z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku.

3.      W dniu 14 listopada 2008r. odbyła się wizytacja jednostki przez Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza i Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Jana Gradkowskiego.

4.      W grudniu 2008r. jednostka pozyskała nowy samochód pożarniczy marki Mercedes Benz Atego. Zakup samochodu w 61% sfinansowała głownie dzięki zaangażowaniu Burmistrza Stawisk, władz gminy Stawiski oraz Zarządu OSP Stawiski, gmina Stawiski. Pozostałe środki OSP otrzymała z Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku.

5.      Ponadto jednostka współorganizowała Akcję „Polska biega”, „Piknik nad Zalewem” oraz Obchody Święta Niepodległości.

Rok 2009

  1. 15 marca 2009r. zorganizowano uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz Atego. W uroczystościach uczestniczyli między innymi: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniew Sosnowski, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jan Gradkowski, władze samorządowe gminy Stawiski…, gmin ościennych oraz PSP i Policji…

2.      Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku przekazał na rzecz OSP Stawiski samochód terenowy Land Rover.

3.      Wykonano remont remizy OSP Stawiski. Zadanie to w pełni sfinansowała gmina Stawiski (150.000,00zł).

4.      Pozyskano ciężki zestaw uniwersalnych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego typu Holmatro, w tym: pompę CU 30 z wężem C 10, nożyce CU 4055 C, mini nożyce CU 4005 C, rozpieracz teleskopowy TR 4350 C, za łączną kwotę 76.505,00zł. Środki na zakup zestawu pozyskano z: WFOŚiGW – 40.000,00zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 20.000,00zł; Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku - 11.000,00zł; Gminy Stawiski – 5.505,00zł.

5.      Poza dotacją z KSRG jednostka pozyskała środki finansowe w kwocie 5.000,00zł z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku. Środki te zostały przeznaczone na zakup okien do garaży i wymianę rozdzielnicy elektrycznej.

  1. Ponadto zakupiono: wąż W-52 – 10 szt.; wąż W–75 – 10szt.; 10 kpl. ubrań specjalnych US-3/2; 17 kpl. mundurów koszarowych; 14 kpl. mundurów galowych; 20 par butów strażackich („półsaperki). Zakup sfinansowano z dotacji KSRG oraz z budżetu gminy Stawiski.

7.      Jednostka współorganizowała akcję „Polska Biega” „Piknik nad Zalewem” „Dożynki Powiatowe” oraz Obchody Dnia Niepodległości.

8.      Jednostka rozpoczęła współpracę z SKKT działającym przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. W ramach wspólnych działań porządkowano mogiły na terenie Starego Cmentarza, „Płaszczaki” i Cmentarza Wojennego (Karwowo Konotopa).

9.      Zrealizowano projekt „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.

10.  Jednostka zajęła I miejsce w województwie podlaskim w kategorii „Jednostka Roku 2009”  - Plebiscycie Gazety Współczesnej „Strażak Roku 2009.

11.  Jednostka uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających X rocznicę spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Drohiczynie.

 Uczestnicy zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu. W drugiej części zebrania wybrano władze OSP Stawiski:

Zarząd:

Prezes Zarządu OSP: dh Agnieszka Rutkowska

Naczelnik – Wiceprezes: dh Remigiusz Bikowski

Zastępca Naczelnika: dh Tadeusz Bikowski

Sekretarz: dh Iwona Niedźwiedzka

Skarbnik: dh Antoni Stanisław Łepkowski

Gospodarz: dh Zdzisław Piekarski

Członek zarządu: dh Grzegorz Paczoszka

Członek zarządu: dh Grzegorz Chiliński

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: dh Marek Kamiński

Sekretarz: dh Zbigniew Gierej

Członek: dh Janusz Mierzejewski.

 Na przedstawiciela jednostki do Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Stawiskach wybrano dh Agnieszkę Rutkowską, dh Remigiusza Bikowskiego i dh Zdzisława Piekarskiego, a delegatami na Zjazd Gminny wybrani zostali: dh Agnieszka Rutkowska, dh Remigiusz Bikowski, dh Antoni Stanisław Łepkowski, dh Zdzisław Piekarski i dh Grzegorz Chiliński.

 

Na zakończenie zebrania przybyli goście podziękowali Druhom za ich ofiarność i zaangażowanie w akcjach ratunkowych na terenie gminy i powiatu oraz życzyli powodzenia w działalności społecznej i życiu osobistym.